SEOLOG-29-EKIM-LOGO

2021 Google Güncellemeleri

2021 Google Güncellemeleri

Google, önceki yıllarda olduğu gibi 2021 senesinde de gerekli olan algoritma güncellemeleri'ni gerçekleştirdi. 2021 Google güncellemeleri web sayfalarının organik trafiğini doğrudan etkileyen birçok düzenlemenin hayatımıza girmesini sağladı. Bunun sonucunda 2021 yılında SEO alanında yeni trendler ortaya çıktı.

2021 Google Algoritma Güncellemeleri

Google, önceki yıllarda olduğu gibi 2021 senesinde de gerekli olan algoritma güncellemeleri’ni gerçekleştirdi. 2021 Google güncellemeleri web sayfalarının organik trafiğini doğrudan etkileyen birçok düzenlemenin hayatımıza girmesini sağladı. Bunun sonucunda 2021 yılında SEO alanında yeni trendler ortaya çıktı. Web sayfaları iyileştirme çalışmaları Google’ın en iyi eşleştirmeleri yapmasını kolaylaştırdı. Aslına bakarsanız, bu bağlamda Google ile web siteler arasında önemli bir paydaşlık söz konusu halini aldı.

Kullanıcıların arama sorgularında en iyi sonuçlara ulaşması konusunda Google, hizmet kalitesini sürekli arttırmak istiyor. Web siteleride Google üzerinden daha yüksek organik trafik çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla tarafların birbirlerini iyi anlamaları ve ortak çözümleri hayata geçirmeleri iki taraf için de faydalı. Bu bağlamda 2021 Google Güncellemeleri çok büyük bir dönüşüme sahne oldu. Haziran ayında gerçekleştirdiği çekirdek güncellemesinden kısa bir süre sonra devreye giren Google AI, SEO yönetimi alanında yeni bir sürecin de habercisiydi.

Şimdi konumuz olan 2021 yılında gerçekleşen Google algoritma güncellemelerinden birkaç güncellemeyi kısaca ele alalım.

Pasaj İndeksleme Güncellemesi (Passage Indexing – 10 Şubat)

2021 yılının ilk büyük güncellemelerinden biri Şubat ayından gerçekleşen “Pasaj indexleme Güncellemesi” ‘ydi. Bu güncellemeyle birlikte Google, pasaj index veya pasaj sıralama olarak ifade edilen yeni bir uygulamayı başlattı. Bu uygulamayla arama algoritmaları, web sayfalardan çeşitli bilgileri pasaj şeklinde aldı. Ardından sorgu sayfalarına gömülü olarak kullanmaya başladı. Böylelikle herhangi bir sorguda kullanıcılar, istedikleri bilgilere hızlı ve kolayca ulaşma imkanı kazandı. Özellikle kısa sorgularda pasaj indeksleme kullanıcılara zaman kazandırdı. Aynı zamanda da web sayfaların organik trafiğini arttırdı.

Google, pasaj tabanlı indekslemenin, küresel olarak tam olarak kullanıma sunulduğunda tüm dillerdeki arama sorgularının %7’sini etkileyeceğini söyledi. Google SEO güncellemeleri içinde pasaj indekslemenin önemli bir etkisi oldu. Hazırlanan içeriklerin kısa cümleler içermesi konusunda farkındalıkların artmasını sağladı. Herhangi bir web sayfada herhangi bir konu hakkında ne kadar kısa cümleli, net ve yeterli açıklama varsa web sayfanın pasaj indekslemede avantajı o kadar yüksektir.

Google Pasaj İndekslemesi Öncesi ve Sonrası
Google Pasaj Indexlemesi Öncesi ve Sonrası – 2021 Google Güncellemeleri

Google Nisan 2021 Ürün İnceleme Algoritma Güncellemesi

2021 yılında Google algoritma güncellemeleri içinde önemli güncellemelerden biri de “Ürün İnceleme Algoritma Güncellemesi” oldu. Bu güncellemeyle birlikte Google, ürün incelemeleriyle ilgili olarak Mart 2020’de devreye soktuğu algoritmaları daha da güçlendirdi.

İlginizi Çekebilir: 2020 Google Güncellemeleri

Ürünler hakkında derinlemesine analiz yapan sayfalar bu güncellemeden kazançlı çıktı. Orijinal içerik sunan sayfaların trafikleri ciddi ölçüde arttı. Bu güncelleme ülkemizde faaliyet gösteren online alışveriş siteleri için de büyük bir öneme sahipti. Çünkü 2020 yılının Ağustos ayında Google, Türkiye Rekabet Kurulu’nun aldığı kararın gereği olarak ülkemizde alışveriş reklamlarını kapatmıştı. Online alışveriş siteleri bundan böyle alışveriş reklamları yapamayacaktı. Nisan 2021 Google algoritma güncellemeleri, online alışveriş sitelerinin dikkatlerini yeniden Google üzerine yoğunlaştırmalarına neden oldu. Kaliteli ve özgün içerikli ürün incelemeleriyle kullanıcılara ulaşmak etkin bir yöntem haline geldi.

10 Ağustos 2020 tarihinde Google, Türkiye Rekabet Kurulu’nun Mayıs 2020’de aldığı kararın gereğini yerine getirdi. Türkiye’deki alışveriş reklamlarını kapattı. Nitekim arama sayfalarında bulunan alışveriş reklamları, arama çubuğunda yapılan ürün aramalarında karşımıza ilk çıkan ürünler ve fiyatlarının olduğu reklamlardı. İnternet kullanıcıları Google’da ürün araması yaptıklarında, slider şeklinde ekrana fiyatlarıyla birlikte ürünler çıkıyordu. Bu sayede kullanıcılar ürünler arasında fiyat karşılaştırması yapıyordu. Slider üzerinden tıklama yapan kullanıcılar istedikleri sayfaya kolayca erişiyordu. İsterlerse ürünleri sipariş veriyorlardı.

Dolayısıyla Google arama reklamları, alıcılar ile satıcılar arasında ortak bir platform haline gelmişti. Google’ın verilerine göre bu reklam formatı, reklam verenler için neredeyse yüzde 20 daha etkili bir formattı. Üstelik maliyetleri düşürüyor ve geri dönüşleri arttırıyordu. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 82’sine göre arama sayfaları alışveriş reklam bildirimleriyle daha faydalıydı. Alışveriş reklamları kapatıldıktan sonra site yöneticileri, ürün incelemelerine daha fazla önem vermeye başladı.

Google Haziran 2021 Sayfa Deneyimi Güncellemesi

2021 Haziran ayında başlayıp Ağustos ayına kadar devam eden “Sayfa Deneyimi Güncellemesi“‘nin önemli bir amacı vardı. Bu amaç, kullanıcıların web sayfalardaki deneyimlerini analiz etmek için yeni birtakım metrikleri devreye sokmaktı. Bu metriklerden biri LCP idi. Largest Contentful Paint ifadesinin kısaltması olan LCP metriği, sayfanın yüklenme performansını ölçüyordu. First Input Delay ifadesinin kısaltması olan FID metriği, ilk giriş gecikmesini ölçtü. Cumulative Layout Shift ifadesinin kısaltması olan CLS metriği ise kümülatif düzen kaymasını belirten görsel kararlılığı ölçtü.

Google 2021 Haziran güncellemesiyle Google, sitelerin sayfa yükleme hızını SERP’lerde önemli bir kriter haline getirdi. Öteden beri önem verdiği mobil uyumluluk konusunu da tekrar değerlendirdi. Mobil uyumluluğu sayfa yükleme hızı ölçeğinde daha önemli hale getirdi. Böylelikle web sitelerin mobil uyumlu olması artık tek başına yeterli olmaktan çıktı. Mobil uyumlu sitenin sayfa yükleme hızı da yüksek olmalıydı. Sitede ayrıca HTTPS olması, araya giren reklamların olmaması gibi başka kriterler de SERP’lerde önem kazandı.

Google Sayfa Deneyimi Güncellemesi’nin tamamlanması 2 Eylül’e kadar sürdü. Bu süreçte Google Search Console’a eklenen sayfa deneyimi puanı uygulaması önemli bir gelişmedir. Nitekim bu uygulama ile önemli web verileri üzerinden sayfa performansının değerlendirilmesini sağlanmış oldu.

Yine Google Search Console’daki mobil kullanılabilirlik, sayfanın mobil kullanılabilirlik hataları olup olmadığını kontrol edilmesini sağlamaktadır.

Sitenin güvenlik sorununun olmaması, SSL sertifikasının olması SERP’lerde konum kaybetmesinin önüne geçmektedir.  önler. Bu güncelleme ile web siteleri kullanıcılarına iyi bir sayfa deneyimi sunmak için artık kesinlikle HTTPS üzerinden yayın yapmak zorundadır.

Reklam deneyimi ise sitenin veya sayfaların dikkat dağıtan, kesintiye neden olan reklamcılık teknikleri kullanıp kullanmadığını inceler.

Google Haziran 2021 Spam Link Güncellemesi

2021 Haziran ayında Google Sayfa Deneyimi Güncellemesi devam ederken, 25 Haziran’da önemli bir Google güncellemesi daha devreye alındı. Spam linklere karşı çekirdek algoritmanın ceza filtreleri, 25 Haziran’da devreye giren Google Spam Link Güncellemesi ile daha güçlü hale geldi. Bu tarihte devreye giren yeni algoritma bileşenleri, spam linklere sahip web sayfaların SERP değerlerini etkiledi. Bir taraftan da görsel aramalar için önemli sonuçlar doğurdu. Spam linklerin yer aldığı sayfalardaki görseller de görsel aramalarda alt sıralara düştü.

Haziran 2021 Güncellemeleri SEO Çalışmalarını Nasıl Etkiledi?

Google’ın Haziran 2021’de başlattığı güncellemeler, SERP’ler için yeni birtakım sıralama kriterlerini öne çıkardı. Bu kriterlerin arasında LCP, FID ve CLS gibi farklı metrikler vardı. Tüm bunlar Google tarafından geliştirilen çoklu görev birleşik modelinin bir parçasıydı. Tıpkı Bert güncellemesi gibi bu güncelleme de güçlü bir transformatör mimarisi üzerinde gelişti. Ancak Bert algoritmasına oranla tam 1000 kat daha güçlüydü. Başka bir deyişle çekirdek algoritma en iyi eşleştirmeleri yapmak için artık başka konulara da öncelik verecekti.

Sayfa bileşenleri ile sayfa metrikleri arasında bundan böyle çok daha güçlü bağlantılar kuracaktı. Bu bağlamda örneğin bir ürün sayfasında açıklamaların SEO mantığına uygun olması artık yetersizdi. Sayfada görsellerin yanı sıra video dosyasının olması da avantaj sağlayan bir unsur haline geldi. Ancak videonun yüklenme hızı da önemliydi. Aynı şekilde, görselleri optimize etmek ve sayfa hızını düşürmemek gerekiyordu. Bunlara ek olarak sayfada spam link olmamalıydı.

Haziran 2021 güncellemeleri sırasında Google’ın devreye soktuğu çoklu görev birleşik modeli, SEO çalışmalarına daha geniş ve bütünlüklü bir pencereden bakmayı zorunlu hale getirdi. Nitekim kısa adıyla MUM olarak bilinen Multitask Unified Model, Google’ın arama motoru algoritmalarında en yeni yapay zeka bileşeniydi. Aynı zamanda da Google’ın yapay zeka alanında bundan sonraki çalışmalarının temel zeminini oluşturdu.

Haziran güncellemesiyle birlikte arama motoru algoritmalarına MUM tarafından kazandırılan özellikleri şöyle bir örnek üzerinden açıklamak mümkün. Pandemiyle birlikte en çok araması yapılan kelimeler arasında aşı isimleri üst sıralarda yer alıyordu. Sayfa deneyimi güncellemesinin ardından Google algoritmaları önemli bir güce ulaştı. Herhangi bir aşı adı aramasında sadece birkaç saniyede 50’den fazla dilde aynı anda arama yapma imkanına erişti. Üstelik bu algoritmalar, kelimenin 800’den fazla varyasyonunu tarıyordu. Ve bunları da SERP’lerde belirli kriterlere göre sıralıyordu.

Sayfa deneyimi güncellemesinin farklı sürümlerini Google, Eylül ayına kadar sürdürdü. Bu süreçte farklı metriklerle ilgili yapay zeka optimizasyon algoritmalarını devreye aldı. MUM ile birlikte arama motoru algoritma güncellemeleri tarihçesinde hiç olmadığı kadar büyük bir güce ulaştı.

Google Temmuz 2021 Google Çekirdek Güncellemesi

Diğer Google çekirdek güncellemeleri gibi Temmuz 2021 Çekirdek Güncellemelesi de çekirdek algoritmanın eşleştirme yeteneğini güçlendirdi. Bununla birlikte, diğer güncellemelerden farklı olarak Google Temmuz Çekirdek Güncellemesi herhangi bir özel noktaya odaklanmadı. Farklı algoritmalar arasındaki etkileşimi güçlendirdi.

12 gün süren bu güncellemenin esas önemi, Google’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka projesi olan Google AI‘nın devreye girmesiydi. Bu süreçte Google, daha önce pek örneğine rastlamadığımız şekilde konuya ilişkin olarak birçok açıklama yayınladı. Yeni indeksleme süreçleri ve öncelik kriterlerinde Google bundan böyle yapay zeka bileşenlerini etkin şekilde kullanacağını detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.

Google Temmuz 2021 Spam Link Güncellemesi

2021 yılının Temmuz ayında başladığı çekirdek güncellemesiyle Google, SEO manipülasyonlarına karşı uyguladığı yöntemleri ve filtreleri güçlendirmişti. 26 Temmuz’da gerçekleştirdiği spam link güncellemesi bu bağlamda önemlidir. Çünkü çekirdek algoritmanın kazandığı yeni olanakların açığa çıkmasını sağladı. Bu güncellemeyle birlikte Google, spam linklerle mücadelede yapay zeka bileşenlerini dinamik hale getirdi. Google arama algoritmaları böylelikle spam linklere karşı çok daha duyarlı hale geldi.

SEO çalışmaları kapsamında öteden beri sitelere gelen ve sitelerden çıkan linkler önemli bir konudur. Çünkü bir web sayfanın içeriğiyle uyumlu ve kaliteli bir başka web sayfadan link alması SERP’lerde avantaj sağlar. Bununla birlikte spam link sorunu öteden beri Google algoritmalarının aşması gereken bir sorun olmayı sürdürdü. 26 Temmuz güncellemesiyle Google, spam içerikli bağlantılara sahip web siteleri SERP’lerde alt sıralara itti. Siteye gelen linklerin yanı sıra siteden çıkan linkler de SERP’lerde hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.

26 Temmuz güncellemesinin en önemli özelliklerinden biri de arama sonuçlarında alan kalabalıklaşmasını önlemesiydi. Nitekim .uk, .tv, .ca gibi üst düzey alan adlarına sahip arama sonuçları SERP’lerde hakimiyet kurma eğilimindedir. Bu güncellemeden sonra SERP’lerdeki değişimlerden bu tür arama sonuçları ciddi ölçüde etkilendi. Başta Pinterest olmak üzere üst düzey alan adlarına sahip sayfalar SERP’lerde hızlı bir düşüş yaşadı. Pinterest linklerinin elinde tuttuğu üst sıralara farklı sitelerin ürün, kategori veya içerik sayfaları yerleşti.

Google Kasım 2021 Lokal Arama Güncellemesi

2021 yılında Google, gerçekleştirdiği algoritma güncellemeleriyle yapay zeka tabanlı sistemlerinin farklı bileşenlerini devreye soktu. Elde ettiği verilerle bu bileşenleri sürekli geliştirdi. Bu bağlamda 30 Kasım 2021 güncellemesinin önemli bir amacı vardı. Bu amaç, arama algoritmalarının lokal aramalarda dikkate aldığı farklı kriterler arasında yeni bir denge oluşturmaktı. Bu güncelleme yaklaşık 2 hafta sürdü.

Google Kasım 2021 güncellemesi Aralık ayında gerçekleştirdiği çekirdek güncellemesiyle birleşti ve tüm dillerdeki web sayfaları bu güncellemelerden etkilendi. Görseller veya alışveriş modu gibi arama algoritmasının farklı modları da bu güncellemeden etkilendi. Lokal aramalarda her sektöre özel olarak tasarlanmış alt yapay zeka sistemleri devreye girdi. Yapay zeka algoritma çeşitleri, lokal aramalarda bağlam olarak sektörleri esas aldı. Bu sayede tahmin algoritmaları sorgu kelimelerinin metinlerde ve görsellerdeki en iyi karşılıklarını buldu. Eşleştirmelerde bağlamları, yani sektörleri önceledi. Alt sistemler içinde nöral eşleştirme ve MUM önem kazandı.

Google Aralık 2021 Ürün İncelemeleri Güncellemesi

Google’ın 2021 Nisan ayında gerçekleştirdiği ürün incelemeleri güncellemeleriyle Google, kaliteli içerikleri bulma konusunda çekirdek algoritmanın yeteneklerini arttırmıştı. 1 Aralık 2021 Ürün İncelemeleri Güncellemesi ile birlikte SERP’lerde bu tür içerikler daha avantajlı konuma yükseldi. Temmuz ayında devreye giren Google AI ile arama motoru algoritmaları, sorgu kelimelerinin kavramlarla nasıl bir ilişkide olduğunu artık çok daha iyi anlıyordu.

Aralık ayında gerçekleştirdiği güncellemeyle Google, ürün incelemelerinde Rankbrain algoritmasının gerçek dünya kavramlarıyla daha iyi ilişki kurmasını sağlayan yapay zeka optimizasyon algoritmalarını devreye soktu. Oysa 2015 yılında Rankbrain algoritması, sorguların sadece yüzde 15’inde devredeydi. Fakat 2022 yılına geldiğimizde Rankbrain, neredeyse tüm dillerde, bölgelerde ve sorgularda devrede. Günümüzde Google Rankbrain algoritması SERP’lerdeki sıralamaları doğrudan etkileyen en önemli algoritmalardan biri konumunda.

Aralık 2021 Güncellemesi SEO Çalışmalarını Nasıl Etkiledi?

Yaklaşık 3 hafta süren bu güncellemeyle Google, anlamsal aramalarda kaliteli içerikleri daha üst sıralara taşıdı. Konunun gerçekten uzmanı olmayan kişiler tarafından hazırlanmış sayfaları ise alt sıralara düşürdü. Ürün incelemelerinin uzmanlar veya konu hakkında yeterli bilgiye sahip meraklılar tarafından hazırlanması, ürün incelemelerinde kapsamlı analizler yer alması web sitesinin rakipler karşısında avantaj sağlamasını sağladı. Diğer taraftan bun karşılık gelen otoriter aramalar için hazırlanmış içerikler ise önemini kaybetti. Özetle Aralık 2021 Güncellemesi ile birlikte on-page SEO’da EAT kriterleri öne çıktı diyebiliriz.

Nitekim 2018 yılında gerçekleşen Medic güncellemesinden sonra EAT kriterleri belirli alanlarda zaten öne çıkmıştı. Oysa 1 Aralık 2021 güncellemesinden sonra bu kriterler on-page SEO’nun temel standartları haline gelmeye başladı. Çünkü artık her alanda EAT kriterlerine uygun içerikler Google yapay zekası için daha değerli hale geldi.

1 Aralık 2021 güncellemesinin SEO çalışmalarına önemli bir başka etkisi de multimedya paylaşımları içeren sayfaların rakiplerine karşı değer kazanmasıydı. Google yapay zekası bu paylaşımları, içerikteki bilgilerin kanıtı olarak değerlendirdi. Eskiden ürün incelemesi sayfasının odak anahtar kelime yoğunluğu ve diğer kriterleri sağlaması tek başına önemli bir belirleyiciyken Aralık 2021 güncellemesinden sonra bu tek başına yeterli gelmemeye başladı.

Sayfadaki içeriğin örneğin bir video dosyasıyla kanıtlanması çok daha önemli hale geldi. Çünkü Google AI bu paylaşımları EAT kriterleriyle ilişkilendirdi. Bu noktada devreye giren MUM, kullandığı yapay zeka görüntü işleme algoritmaları sayesinde bu tür içeriklerin üst sıralara taşınması uyarısını yaptı. Rankbrain algoritması sıralama yaparken MUM verilerine göre hareket etti.

MUM bileşenlerinin bir diğer özelliği de sayfada sadece tek bir satıcıya link verilmesini önemsiz hale getirmesiydi. Çünkü kullanıcılar herhangi bir ürüne farklı satış kanallarından da ulaşabilirdi. Bu çerçevede 1 Aralık 2021 güncellemesi, Google AI ve özellikle MUM ile birlikte ürün inceleme sayfalarının kalite standartlarını çok daha yüksek düzeye taşıdı.

2021 Google güncellemelerinin Krolonojik Dizilimi

1 Aralık 2021

Aralık 2021 ürün yorumları güncellemesi yayınlandı. 21 Aralık 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

17 Kasım 2021

Kasım 2021 temel güncellemesi yayınlandı. 30 Kasım 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

3 Kasım 2021

Kasım 2021 spam güncellemesi yayınlandı. 11 Kasım 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

26 Temmuz 2021

Temmuz 2021 bağlantı spam’i güncellemesi yayınlandı. 24 Ağustos 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

1 Temmuz 2021

Temmuz 2021 temel güncellemesi yayınlandı. 12 Temmuz 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

28 Haziran 2021

Haziran 2021 spam güncellemesinin ikinci bölümü yayınlandı. Aynı gün içinde tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

23 Haziran 2021

Haziran 2021 spam güncellemesinin ilk bölümü yayınlandı. Aynı gün içinde tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

15 Haziran 2021

Mobil cihazlar için sayfa deneyimi güncellemesi yayınlandı. 2 Eylül 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

2 Haziran 2021

Haziran 2021 temel güncellemesi yayınlandı. 12 Haziran 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

8 Nisan 2921

Nisan 2021 ürün yorumları güncellemesi yayınlandı. 22 Nisan 2021 itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş oldu.

Diğer Google Algoritma Güncellemeleri

Google Panda Güncellemesi

Google Penguen Güncellemesi

Google Hummingbird (Sinekkuşu) Güncellemesi

Google Pigeon (Güvercin) Güncellemesi

2020 Google Güncellemeleri

2021 Google Güncellemeleri

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Makaleler

İlginizi Çekebilir

SEO Fiyat Teklifi Al

Web sitenizin Google sıralamalarında yükselmeye başlamasını istiyorsanız hemen bizden “SEO Teklifi” alın. Başarılı sonuçlar elde etmek için SEOLOG’un uzmanlığına güvenin.

SEO_Teklifi_Popup_Form